Några regler att förhålla sig till

Balkongen

Det är inte tillåtet att göra hål i räcket eller i fasaden. Det är viktig att dräneringshålen i golvet hålls rent från löv och snö så att vatten kan rinna bort.

Om du har blomlådor på din balkong och bor på 2:a våningen eller högre upp är det lämpligt att de hänger på insidan av balkongräcket. Så minskar vi risken att de trillar ner på trottoaren och skadar någon. Föreningen ansvarar för om någon råkar ut för en olycka på föreningens mark.

Eldstad

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för sin eldstad. Generellt eldningsförbud råder. Det kan brytas om eldstaden har genomgått brandskyddskontroll utan anmärkningar och har sotats enligt gällande regler. Brandskyddskontroll ska göras vart 6:e år och sotning vart 3:e år. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att det utförs, och att betala för brandskyddskontroll och sotning.

Gemensamma ytor

Källargångar och trappuppgångar ska hållas fria från privata saker och skräp på grund av brandsäkerhet.

Garage

Du får inte förvara saker på din garageplats utöver bilen på grund av brandsäkerhet. Undantaget gäller en uppsättning bildäck, en hink/låda med biltillbehör och ett par cyklar.

Lägenhetsdörr

Dörrarnas utseende får inte ändras mer än nödvändigt. Om du vill installera en säkerhetsdörr ska du kontakta styrelsen som har tagit fram riktlinjer.

Takterrass

Det är inte tillåtet att elda eller grilla med grillkol på takterrassen! Det går dock bra att använda föreningens el-grill som står på takterrassen.

Det är inte tillåtet att beträda taket utanför terrassen.

Tvättstuga

Torkrum och torktumlare får användas upp till en timmes tid efter avslutat tvättpass.

Observera att det endast går att torktumla en maskin tvätt åt gången.
BH med bygel måste tvättas i tvättpåse eftersom byglarna kan lossna och skada tvättmaskinen.

Det är inte tillåtet att tvätta mattor eller färga textilier i tvättmaskinerna.

Städa efter dig och glöm inte att rengöra luddfiltret i torktumlaren.

Slå inte av strömmen till maskinerna. Det sker med automatik varje kväll.

Om ett bokat tvättpass inte har påbörjats inom en timme från starttiden får en annan boende använda tvättiden.

Ventilation

Huset ventileras genom ”självdrag”. Lät gärna badrumsdörren stå på glänt eller på vid gavel efter bad eller dusch, så att fukten torkas upp.

Badrumsdörren ska ha en luftspalt längst ned.

Ventilationsspalterna upptill på fönstren ska vara öppna.

Det är inte tillåtet att installera fläktar till ventilationsöppningar i kök, badrum och toalett.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, vart 6:e år för flerbostadshus. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Styrelsen ansvarar för att det genomförs.