Miljörummet

I miljörummet finns information om hur du källsorterar. Här hittar du även papperspåsar för sortering av matavfall. Säg till i tid när papperspåsarna är slut så beställer styrelsen nya. Är du osäker på hur du ska sortera kan du läsa mer på Sysavs hemsida.

Obs! grovavfall får inte ställas i soprummet.

I samband med städdagen meddelar styrelsen om container finns att tillgå. I containern kan du slänga grovavfall. I väntan på containern kan du lämpligen förvara det du vill slänga i ditt förråd.

I Malmö finns även återvinningscentraler och Farligt avfall-bilen. Mer info hittar du på Sysavs hemsida.

Matavfallskärlen i miljörummet körs ut för tömning onsdag morgon och är tillbaka på förmiddagen samma dag.