Miljörummet

I vårt miljörum finns information om hur du källsorterar. Här hittar du även papperspåsar för sortering av matavfall. Säg till i tid när papperspåsarna är slut så beställer styrelsen nya.

Grovavfall får inte ställas i soprummet.
I samband med städdagen meddelar styrelsen när container finns att tillgå. I containern kan du slänga grovavfall. I väntan på containern kan du lämpligen förvara det du vill slänga i ditt förråd.
I Malmö finns även återvinningscentraler och farligt Avfall-bilen. Mer info hittar du på Sysavs hemsida.

Matavfallskärlen i miljörummet körs ut för tömning onsdag morgon och är tillbaka på förmiddagen samma dag.