Om föreningen

Huset består av 54 lägenheter varav 53 är bostadsrätter och 1 är hyresrätt.

Historia

1938


Vårt fina hus byggs av byggmästare Frans Bergquist.

1986


Bostadsrättsföreningen Bjäre bildas av de boende i huset.

1997


Den 15 december förvärvar föreningen vår fina fastighet.

Vårt vackra hus och grannhuset i vinkel byggdes 1938 av byggmästaren Frans Bergquist. ”Rönneholm”, som fastigheterna kallades, lanserades stolt i en tidstypisk reklambroschyr. Här gjorde man ”en insats att förena konstnärlig smak och hantverksmässigt arbete med tidens teknik.” Redan från början fanns bil- och cykelgarage, med plats för 36 bilar – vilken framsynthet! På senare år har Kristinelundsvägen stängts av, gång- och cykelbanor anlagts och lekplatsen rustats upp, vilket ytterligare bidragit till denna fridfulla och sköna oas mitt i Malmö. Trots att staden har vuxit upp runt omkring oss, kan vi än idag lyda uppmaningen i broschyren från 1938 att gå ut på våra balkonger och ”se, vilket panorama som utbreder sig för Edra blickar”!

”Rönneholm” drevs i många decennier som hyreshus, med varierande intresse från dess olika ägare. För att se till att huset sköttes på ett bra sätt och bevara dess fina egenskaper, bildade hyresgästerna 1986 Bostadsrättsföreningen Bjäre.  Sedan tog det ytterligare elva år av förhandlingar och kamp innan föreningen äntligen kunde förvärva huset den 15e december 1997!