Renovera

Vad kul att du ska renovera! Vi i styrelsen har lång samlad erfarenhet av olika renoveringar i huset som samlats på denna sida. Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Notera! I vissa fall behöver du styrelsens tillstånd innan du börjar renovera och ibland även från kommunen. Se rubriken "När krävs tillstånd?" för mer information.

När krävs tillstånd?

Tänk på att du behöver ha skriftligt tillstånd från styrelsen och eventuellt startbesked från kommunen innan du påbörjar renoveringen. Annars riskerar det att bli kostsamt om det måste göras ändringar i efterhand. Kommunen kan också ta ut en sanktionsavgift om anmälan kommer i efterhand.

Exempel på när tillstånd inte behövs:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Exempel på när tillstånd behövs:

 • Riva, ta hål i eller på annat sätt ändra bärande väggar
 • ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • ändringar i ventilation
 • byta entrédörr
 • flytta eller byta värmeelement eller vattenburen handdukstork
 • byta från eller till vattenburen handdukstork
 • flytt av ledningar för avlopp, vatten, el, värme, gas, el eller informationsöverföring
 • förändra planlösningen väsentligt, till exempel om kök eller badrum flyttas
 • ändra ventilationskanaler
 • dra in nya eller byta elledningar från undercentral till lägenhet
 • sätta in kassett i eldstad
Blankett för ansökan om renovering hittar du i vårt dokumentarkiv.

Ibland behöver du även anmäla dina ändringar till kommunen. Det gäller bland annat om du ska

 • sätta in kassett i eldstad
 • flytta kök eller badrum
 • göra håltagning eller öppning i bärande vägg

Du hittar mer information om anmälningsprocessen hos Malmö stad. Du kan också kontakta kommunen på telefonnummer 040-34 10 00 för att ställa frågor kring om den åtgärd du planerar kräver en teknisk anmälan.

Notera! Om du anlitar hantverkare som behöver stänga av något som påverkar andra boende (t ex vatten, el, värme, gas mm.) måste detta anslås i entrén.

Tips på vägen

Här nedan finner du lite tips på vägen som föreningens medlemmar har lärt sig genom åren.

Asbest

I vår förening har det påträffats asbest i golvplattor av äldre modell i hallen och i limmet i äldre golvmattor i kök. Även om asbest är förbjudet sedan länge kan det alltså finnas kvar i äldre byggnader då det tidigare använts som armering i golvplattor och PVC-mattor, i lim för golvmattor, samt i kakelfix och i kakelfogar. Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat, men då material innehållande asbest börjar bearbetas kan fibrer frigöras och bilda damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar. Då asbest utgör en risk för dem som arbetar i byggbranschen vill vi uppmärksamma att det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att innan renovering ta reda på om det finns asbest i lägenheten. Om en renovering skulle innefatta rivning av material där asbest förekommer MÅSTE det saneras enligt regler från Arbetsmiljöverket. Läs mer om asbestprov på exempelvis:

http://www.fiberanalys.com/

http://www.kliniskkemi.se

http://alsglobal.se/miljoe/asbest

http://www.eurofins.se/

Badrum

Du behöver styrelsens tillstånd innan badrumsrenoveringen påbörjas om du planerar att byta golvbrunn eller flytta ledningar för avlopp, vatten eller värme. Du behöver också tillstånd om du planerar att ändra badrummets storlek genom att flytta väggar eller om badrummet flyttas till annat rum. För det sistnämnda så behöver du också göra en teknisk anmälan till Malmö stad och få ett startbesked innan arbetet påbörjas. Vi rekommenderar att du alltid tar kontakt med styrelsen inför en badrumsrenovering. Vi har lång samlad erfarenhet av badrumsrenoveringar i huset och kan hjälpa dig att undvika kostsamma misstag i renoveringsprocessen.

Om du gör en tillståndspliktig renovering av badrummet så ställer föreningen krav på att hantverkarna är auktoriserade enligt branschreglerna för säker vatteninstallation. Utöver detta rekommenderar vi starkt att de är auktoriserade för antingen Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) eller Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). I annat fall kan försäkringsskyddet vara begränsat om olyckan är framme. Tänk på att idag förväntar sig många köpare av bostadsrätten att giltiga intyg finns.

Föreningens kollektiva bostadsrättstillägg täcker inte läckor orsakade av bristfälligt installerat tätskikt. Detta gäller även om du har ett giltig våtrumsintyg. Därför rekommenderar vi starkt att du i samband med att du anlitar en hantverkare även anlitar en oberoende besiktningsman som representerar dig under processen och kontrollerar att intygen är korrekt utfärdade. Styrelsen kan hjälpa dig med tips på besiktningsmän.

När du skickar in din ansökan till oss vill vi att du kompletterar med en ritning över badrummet samt namnen på hantverkarna du planerar att anlita.

Notera! Eftersom föreningens avloppsrör är relinade (ett nytt plaströr är gjutet inuti de gamla järnrören) får inte vinkelslip eller annan varm metod användas för att kapa avloppsrören när ny golvbrunn installeras (då smälter plaströret).

Installation av kamin eller kassett i befintlig öppen spis

För att få installera en braskamin eller annan eldstad krävs att en teknisk anmälan lämnas in till Malmö stad. När stadsbyggnadskontoret har gett den sökande ett startbesked kan installationen av kaminen eller kassetten göras. När installationen är gjord ska besiktning utföras av sakkunnig person, vars kompetens prövats av stadsbyggnadsnämnden och som ej utfört installationsarbetet. Besiktningsprotokollet skall sedan skickas till stadsbyggnadsnämnden, som därefter utfärdar slutbesked. Kopia av besked och besiktning ska även skickas till styrelsen.

Installation av tvättmaskin

Enligt branschreglerna för säker vatteninstallation ska en tvättmaskin installeras i badrum med vattentätt golv och golvbrunn. Branschreglerna tillåter även installation i kök utan golvbrunn om den placeras på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om samt att det finns en fuktsensor som är kopplad till en läckagebrytare eller en vattenfelsbrytare. Alternativt kan man ha ett översvämningsskydd och ett vattenlarm. Observera att branschreglerna inte tillåter att man sätter tvättmaskinen i något annat utrymme som till exempel en gästtoalett utan golvbrunn.

Föreningen avråder starkt från att avvika från branschreglerna ovan då försäkringsskyddet upphör att gälla ifall olyckan är framme vilket brukar bli mycket kostsamt.

Det kräver normalt sett inget tillstånd från styrelsen för att installera en tvättmaskin. Du behöver dock söka tillstånd om du planerar att flytta eller bygga nytt avlopp eller dra nya vattenledningar bakom vägg.

Kök

Du behöver ha styrelsen tillstånd om du tänkt flytta ledningar för vatten, el, gas, värme eller avlopp. Du behöver också tillstånd om du tänkt flytta köket till en annan del av lägenheten. I det sistnämnda fallet behöver du också göra en teknisk anmälan till Malmö stad.

Vi rekommenderar att arbete med vatten och avlopp utförs av hantverkare auktoriserad enligt säker vatteninstallation.

Om du planerar att byta ut en gasspis eller gashäll mot en elektrisk motsvarighet så behöver gasledningarna pluggas i din lägenhet. För att slippa avgiften för gasen krävs det att arbetet utförs av en aktör som är auktoriserad av Energigas Sverige. Det kan också vara så att du behöver säkra upp elförsörjningen genom att dra in fler faser från undercentralen till lägenheten. Rådfråga en elektriker. Om så är fallet behöver du söka tillstånd hos styrelsen.

Planerar du att installera en tvättmaskin i köket läs mer om det under rubriken ”Installation av tvättmaskin” ovan.