Kontakter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till våra leverantörer. Läs mer här om du vill felanmäla något.

Bredablick – kontakta Bredablick om du har frågor kring dina fakturor.
E-post: info@bredablickgruppen.se
Telefon: 010-177 59 00
bredablickforvaltning.se

Bengtssons service – maskiner i tvättstugan.
Fel på tvättmaskinen, torktumlaren eller torkrummet? Kontakta Bengtssons tvättmaskinservice.
Telefon: 046-540 02 40
www.tvattmaskinservice.se/felanmalan

Hisselektra – garageporten
Dygnet runt vid problem med garageporten.
Telefon: 040-92 21 30

EON – strömavbrott
Telefon: 0771-88 00 22
www.eon.se/el/stromavbrott/felanmalan

Nomor – skadedjur och ohyra
Kontakta Nomor om du har problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet.
Telefon: 0771-12 23 00
nomor.se/se/kontakt

Weum – gas
Dygnet runt vid problem med gasen eller andra frågor rörande gas.
Telefon: 0774-41 42 00
E-post: kundservice@nordionenergi.se
www.weum.se/kundservice

SIMAB – sotning
Brandskyddskontroll ska göras vart 6:e år och sotning vart 3:e år. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att det utförs, samt att betala för brandskyddskontroll och sotning.
Epost: sot@simab.se
Telefon: 040-59 02 80
www.simab.se

Sydsverige Entreprenad – felanmälan i fastigheten.
För övriga fel i fastigheten. Felanmälan via formulär eller telefon.
felanmalan.sydsverigeab.se/app/
Telefon 040-630 62 50

Telenor – bredband och TV
Kontakta Telenor om du har problem med ditt bredband eller TV.
Telefon: 020-22 22 22
www.telenor.se/support/kontakta-oss

Trygg Hansa – kollektiv bostadsrättstilläggsförskringen
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring via Trygg Hansa för samtliga lägenheter. Försäkringen kompletterar din egen hemförsäkring, som gäller för dina personliga ägodelar. Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen ersätter egendomsskador i bostaden som till exempel skador till följd av brand, vattenskada, inbrott etc. Det som boende är reparations- och underhållsskyldig för enligt lag och föreningens stadgar.
Kontakta Trygg Hansa på telefon 0771-11 15 00 för mer information.
www.trygghansa.se/forsakringar/hemforsakring/bostadsrattsforsakring/bostadsrattstillagg

Örestads bevakning – akuta fel!
Akuta fel vardagar mellan 16:00 och 07:00 samt helger och helgdagar dygnet runt. Med akuta fel avses vattenläckor, strömlös lägenhet etc.
Telefon: 040-93 12 70