För mäklare och köpare

Vid försäljning av lägenhet skickas ansökan om medlemskap/utträde samt köpekontrakt till:

Bredablick Förvaltning
Att: Elliot Hellberg
Box 243
201 22 Malmö

Tel. 040–600 96 00

Innan tillträdet ska tid bokas med föreningens förvaltare Peter Hansson på Sydsverige entreprenad för tillsyn av lägenheten, tel. 040-630 62 50. Tillsynen avser inte lägenhetens skick i sig utan de delar av lägenheten som berör bostadsrättsinnehavarens ansvar gentemot övriga fastigheten och föreningen, dvs främst balkong, fönster, ytterdörr, radiatorer, el samt VVS och badrummets fuktskydd.

Vi debiterar köparen en avgift för hanteringen av alla dokument som krävs vid ägarbytet samt för registrering av pantbrev. Storleken på avgifterna är baserade på aktuellt prisbasbelopp och framgår av stadgarna. Bredablick hjälper föreningen även med hanteringen av panter.

Vanliga frågor och svar

Klicka på länken för att läsa de vanligaste frågorna och svar som kan vara bra för dig som köpare att känna till.

Genomförda renoveringar

1938-39 uppfördes funkishuset vid Rönneholmsparken av byggmästaren Frans Bergquist.

1986 Bostadsrättsföreningen Bjäre bildas.

1997 Föreningen tog över fastigheten den 15 december. Innan dess hade samtliga fönster bytts ut mot nya med energiglas.

1998 Takrenovering (Derbigum). Stambyte vattenledningar. Spolning avloppsrör. Ny styrning av fjärrvärmeanläggning.

2000 Ny el i vindsgången. Nya tvättmaskiner och torktumlare.

2002 Fasadrenovering.

2004 Garagerenovering, inkl. ny gård.

2005 Renovering av skadade balkonger och socklar.

2006 Hissrenovering.

2007 Entrédörrar mot gata och gård renoveras.

2008 Nytt kabel-tv-nät med multimediauttag. Ny el i fastigheten. Fasad mot gårdssida målas, liksom plåtkanter på tak.

2009 Relining av avloppsrör. Tvättstugor renoveras. Trapphus, källargångar och vindsgång målas. Nya dörrar i källargång och vindsgång. Återvinningsrum byggs. Cykelförråd byggs ut.

2010 Inköp av nya utemöbler.

2011 Installation av fastighetsnät för bredband och anslutning till Tele2:s fibernät via gruppanslutning.

2012 Installation av system för fjärröppnare till garageporten. Brandförebyggande åtgärder. Nya krukor och växter till både fram- och baksida.

2013 Tätning kring fönster i samtliga lägenheter. Brandtätning i källarutrymmen. Nyuppbyggnad av stödmur vid garagenedfart. Nya cykelställ på framsidan.

2014 Utbyte av tvättmaskiner påbörjat. Nya odlingslådor för barn på baksidan.

2015 Nya planteringar på innergård och takterrass. Vattenutkast på takterrassen. Målat fönster och dörrar i vindsgångarna. Renoverat garageporten.

2016 Samtliga tvättmaskiner utbytta. Elektroniskt tvättbokningssystem. Renoverat entrédörrar. Nytt miljöhus.

2017 Nya porttelefoner med taggsystem. Renovering av torkrummen.

2018 Relining av liggande avloppsledningar i källaren. Spolning av samtliga avlopp. OVK och besiktning av eldstäder.

2019 Balkongbesiktning och radonmätning.

2020 Gemensam el införskaffat. Sex laddboxar i garaget för elfordon installerade. Lagningar i fasaden. Samtliga lampor i garaget byttes till LED.

2021 Originalelement utbytta i alla lägenheter. Nya låskolvar i källaren.

2022 Åtta nya laddboxar för elfordon i garaget. Nytt digitalt låssystem med dörrautomatik i garaget och cykelförrådet. Relining av dagvattenrör i trapphusen. Asbestsanering av fjärrvärmerör i källaren. Sotning och brandskyddskontroll av våra eldstäder. Nya torkfläktar i tvättrummen.