Så här gör du en felanmälan

Vill du felanmäla något i vår fastighet gör du det till vår vaktmästare Philip på Sydsverige Entreprenad. Det bästa är att använda den digitala felanmälan. Du kan också ringa på telefon 040-630 62 50 (vardagar mellan 7.30 och 16.00).

Vid akuta fel utanför kontorstid (vardagar mellan 16:00 och 7:00 samt helger och helgdagar dygnet runt) kan du kontakta Örestads bevakning. Med akuta fel avses vattenläckor, strömlös lägenhet etc.
Telefon: 040-93 12 70.

Om något går sönder i din lägenhet är det oftast ditt ansvar att åtgärda felet. Som lägenhetsinnehavare kan du välja valfri aktör för att åtgärda fel. Det går även bra att vända sig till Sydsverige entreprenad enligt ovan. Du står då själv för kostnaden. Är du osäker på ansvarsfrågan? Kontakta styrelsen för klargörande innan du kontaktar fastighetsskötare eller annan reparatör.

Har du fått en felaktig avi från föreningen? Kontakta Bredablick. på telefon 010-177 59 00 eller
info@bredablickgruppen.se

Vägledning felanmälan

Nedan hittar du information om hur du felanmäler olika problem som kan uppstå i fastigheten. Klicka på det problem du vill felanmäla för mer information om vem du bör kontakta.

Bredband och TV


Problem med ditt bredband eller digital-TV? Felanmäl till Telenor telefon 020-222 222.
https://www.telenor.se/kundservice/felanmalan

El


Har du råkat ut för strömavbrott? Felsök och felanmäl dygnet runt hos E.ON via telefon 010-228 39 27 eller digitalt www.eon.se/el/stromavbrott/felanmalan

Fel i fastigheten (ej lägenhet)


Har du hittat ett fel i fastigheten så som en trasig lampa, element eller dörr. Då kan du göra en felanmälan till Sydsverige Entreprenad via digitala felanmälan eller telefon 040-630 62 50 vardagar mellan 07.30 och 16.00.

Fel i din lägenhet

Om något går sönder i din lägenhet är det oftast ditt ansvar att åtgärda felet. Om något behöver repareras eller bytas ut bekostas detta normalt av dig. Det finns dock vissa fel som är föreningens ansvar, så som balkong, ventilation, fönster och element.

För fel i lägenhet som faller under föreningens ansvar kontakta Sydsverige entreprenad, digitala felanmälan. Vid akuta ärenden (så som pågående vattenläcka eller strömlös lägenhet) kontakta Örestads bevakning.

För övriga fel är det fritt fram för dig att kontakta valfri aktör. Det går också bra att kontakta Sydsverige Entreprenad på egen bekostnad. Om du är osäker kan du alltid kontakta någon i styrelsen.

Det finns också vissa skador som täcks av den kollektiva bostadsrättstillägg som föreningen har tecknat för alla lägenheter. Kontakta Trygg Hansa på telefon 0771-11 15 00 för mer information om du bedömer att felet/skadan täcks av försäkringen.

Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen ersätter egendomsskador i bostaden som till exempel skador till följd av brand, vattenskada, inbrott etc. Det som boende är reparations- och underhållsskyldig för enligt lag och föreningens stadgar.

Garageport


Felanmälan av garageporten till SBH Portservice AB dygnet runt på tel. 0703-47 19 51.

Hissarna


Felanmälan av hissarna till OTIS dygnet runt på tel. 0200-21 21 11.

Gas

Känner du gaslukt eller har läckage? Ring Weum dygnet runt på telefon 0774-41 42 00.

Övriga icke-akuta ärenden, felanmäl hos Weum vardagar dagtid på samma nummer ovan.

Vattenläckage


Har du läckage från vatten, avlopp eller invändiga stuprör?

I första hand, kontakta Sydsverige Entreprenad, digitala felanmälan, eller vardagar mellan 07.30 och 16.00 på telefon 040-630 62 50.

För akuta läckage utanför ovanstående tid, kontakta Örestads bevakning på
telefon 040-93 12 70.

Tvättstuga


Fungerar inte tvättmaskin, torktumlare eller torkrum? Gör en felanmälan till Bengtssons tvättmaskinservice online eller ring dem på telefon 046-540 02 40.

Om inte bokningssystemet fungerar gör du en felanmälan på telefon 0734-96 00 00 eller
info@bokatvattid.se.

För övriga ärenden, kontakta styrelsen.